Blog / İşveren Markası - Boş ifadelerden işveren markasına…

News

25.07.2021

8986 Gösterim...

Cengiz Karaman / Human Kapital Genel Müdür

İşveren Markası - Boş ifadelerden işveren markasına…

Neden işveren markası?
Bir işveren markası oluşturmak, işletmeler için kalifiye adayları temin etmek pandemi şartlarındaki belirsizliği de dikkate aldığımızda gittikçe daha önemli hale geliyor.

Gerçek bir işveren markası oluşturmayı başaran işletmeler, sadece potansiyel adaylar için önemli ölçüde daha iyi bir uygunluk elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut çalışanların gelişimini de artıracak ve böylece yüksek performans gösterenlerin dalgalanmasını sürdürülebilir bir şekilde azaltabilecektir.

Artan verimlilik ve artan motivasyon, söz konusu şirketler için finansal olarak da karşılığını veren faktörlerdir.

Ayrıca, maaş genellikle itici faktör olmasa da vasıflı çalışanlar açısından önemli güdülere sahip olduklarına dikkat edilmelidir.
Çalışanlar kendilerini zorlayan bir görev, kendilerini geliştirebilecekleri bir faaliyet ve performans sağlayan bir ortam isterler.

İşveren markasının devreye girdiği yer burasıdır.

Potansiyel işveren marka imajı sadece dış dünyayı etkilemeye mi yönelik çalışıyor, yoksa yansıtılan imaj çalışanın şirketteki gerçek iş dünyasında doğrulanıyor mu?

Şirket, iş-yaşam dengesi, harika çalışma atmosferi ve kapsamlı kariyer fırsatları hakkında alışılmış boş ifadelerden daha fazlasını sunacak mı?
İşveren markası, günümüzde bir organizasyonel gelişim süreci olması gerektiği anlamına gelir.

Bu yaklaşım, şirketin gerçekten bir şeyi temsil ettiği anlamına gelir.
İşveren markası sadece iş ilanlarında, reklamlarda, web sitesi içeriklerinde, sosyal medya hesaplarında veya ticaret fuarı stantlarında değil, tüm organizasyonda geçerlidir.
İşveren markası bu nedenle yalnızca dışa değil, aynı zamanda içe yöneliktir.

İşleyen ve tutarlı bir işveren markası, potansiyel başvuru sahipleri ve aynı zamanda mevcut işgücü için bir şirketi çekici bir işveren olarak güvenilir bir şekilde temsil eder.

 

Ancak bizim algımızda, içe bakış genellikle unutulur veya benzer bir yoğunlukta çalışılmaz.
İş ilanlarında ve iş görüşmelerinde en iyi şeyler vaat edilir ancak çalışanın iş yerindeki günlük algısı bu ifadelerle örtüşmez.
Bu, hayal kırıklığına ve en kötü durumda, en iyi performans gösterenlerin dalgalanmasına yol açar.
Dahili olarak, işveren markası, çalışanların ve yöneticilerin uyumunu ve bağlılığını artırma işlevine sahiptir.

 

Bu nedenle işveren markası sadece modern bir İK pazarlaması biçimi değil, aynı zamanda herhangi bir kuruluş için derin bir değişimdir.

Konuyu ciddiye almak istiyorsanız bunun farkında olmalısınız.

Dışa yönelik işveren marka imajının oluşturulmasında soysal medyada görünürlük, web sitesi içerik yönetimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle ilgili projelere ağırlık verilebilir.

İçe dönük işveren markasında mevcut durum analizi yapılarak organizasyonel gelişimi tetikleyecek çalışmalara odaklanılabilir.   

Aksi takdirde, çıkmaza girme ve büyük resmi gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. 

Cengiz Karaman

HUMAN KAPİTAL İNSAN KAYNAKLARI VE DAN.HİZ.LTD.ŞTİ.